מיוחדים

- מיוחדים -
Uemura Roll
61 ש"ח
- מיוחדים -
Kaisen Spicy
65 ש"ח
- מיוחדים -
Tempura Spicy
65 ש"ח
- מיוחדים -
Rainbow
67 ש"ח
- מיוחדים -
Inside out tofu
61 ש"ח
- מיוחדים -
Inside Out Salmon
64 ש"ח
- מיוחדים -
Shou
67 ש"ח
- מיוחדים -
Misato Roll
78 ש"ח
- מיוחדים -
Neon Roll
78 ש"ח
- מיוחדים -
Baba roll
82 ש"ח
- מיוחדים -
Yamaguchi Roll
85 ש"ח
- מיוחדים -
Dan Gan Roll
72 ש"ח
- מיוחדים -
Fuji Roll
58 ש"ח
- מיוחדים -
Midori
49 ש"ח
- מיוחדים -
סמאטא מאקי
61 ש"ח
- מיוחדים -
מיסאטו רול צמחוני
73 ש"ח
- מיוחדים -
קליפורניה עם טוביקו
55 ש"ח
- מיוחדים -
אביטאמה
57 ש"ח
- מיוחדים -
אוראטן
55 ש"ח
- מיוחדים -
אירומאקי
57 ש"ח
- מיוחדים -
קטרפילר סלמון
57 ש"ח
- מיוחדים -
קטרפילר אונאגין
66 ש"ח
- מיוחדים -
צ'ראשי דה לקס
78 ש"ח